Εκδηλώσεις 2019

 • 22 Φεβρουαρίου - Χοροεσπερίδα | Ανδρέας Τουµασής 99 482257
 • 24 Μαρτίου - Εκδροµή «Τουλίπες στο ∆ιόριος» | Αντώνης Ζαµπάς 99 575081
 • 5 Μαΐου- Συνεστίαση Ασίνου | Ανδρέας Τουµασής 99 482257
 • 8 Ιουνίου - Εκδροµή κοινοτικού συµβουλίου | Αντώνης Ζαµπάς 99 575081
 • 5-11 Αυγούστου - Κατασκήνωση | Έφη Τερλικκά 99 679364
 • 18 Αυγούστου - Προσκύνηµα στον Απ. Ανδρέα | Χαράλαµπος Ττερλικκάς 99 641329
 • 28 Σεπτεμβρίου - Εκδροµή συνταξιούχων | Ανδρέας Τουµασής 99 482257
 • 9 Νοεμβρίου - Εκδροµή «Μαθαίνω για το Καπούτι» | Αντώνης Ζαµπάς 99 575081
 • 24 Νοεμβρίου  - Προσκύνηµα στον Απ. Ανδρέα | Χαράλαµπος Ττερλικκάς 99 641329
 • 7 Δεκεμβρίου - Εκδροµή στη Βάσα Κοιλανίου και Ανόγυρα | Χαράλαµπος Ττερλικκάς 99 641329
 • 29 Δεκεμβρίου - Χριστουγεννιάτικη γιορτή | Έφη Τερλικκά 99 679364