Εκδηλώσεις 2018

  • 9 Φεβρουαρίου - Χοροεσπερίδα | Ανδρέας Τουµασής 99 482257
  • 24 Μαρτίου - Εκδροµή «Τουλίπες στο ∆ιόριος» | Αντώνης Ζαµπάς 99 575081
  • 22 Απριλίου - Συνεστίαση Ασίνου | Ανδρέας Τουµασής 99 482257
  • 9 Ιουνίου - Εκδροµή κοινοτικού συµβουλίου | Αντώνης Ζαµπάς 99 575081
  • 19 Ιουλίου - Αγρυπνία και Μνηµόσυνο πεσόντων τουρκικής εισβολής | Χαράλαµπος Ττερλικκάς 99 641329
  • 6-12 Αυγούστου - Κατασκήνωση | Έφη Τερλικκά 99 679364
  • 6 Οκτωβρίου - Εκδροµή συνταξιούχων | Ανδρέας Τουµασής 99 482257
  • 20 Νοεμβρίου - Εκδροµή «Μαθαίνω για το Καπούτι» | Αντώνης Ζαµπάς 99 575081
  • 24 Νοεμβρίου  - Προσκύνηµα στον Απ. Ανδρέα | Χαράλαµπος Ττερλικκάς 99 641329
  • 22 Δεκεμβρίου - Χριστουγεννιάτικη γιορτή | Έφη Τερλικκά 99 679364

Συνεστίαση Ασίνου