Εκδηλώσεις 2024

  • Εκδροµή «Τουλίπες στο ∆ιόριος», 30/3 | Αντώνης Ζαµπάς 99 575081

  • Συνεστίαση Ασίνου, 12/5 | Παντελής Παναγρίτης 99 629241

  • Εκδροµή κοινοτικού συµβουλίου, 1/6 | Αντώνης Ζαµπάς 99 575081

  • Τρισάγιο στο µνηµείο πεσόντων & αγνοουµένων 1974, 20/7 | ∆έσποινα Ιωάννου Βασιλείου 99 137752

  • 15-16 Αυγούστου Εσπερινός και Λειτουργία γιορτής Αγίου Μανδηλίου Εκκλησία Αγίων Πάντων στην Έγκωµη. Πρόεδρος Εκκλησιαστικής Επιτροπής Αγίου Γεωργίου: ∆έσποινα Ιωάννου Βασιλείου 99 137752

  • Εκδροµή συνταξιούχων, 5/10 | Παντελής Παναγρίτης 99 629241

  • Εκδροµή «Μαθαίνω για το Καπούτι», 10/11 | Αντώνης Ζαµπάς 99 575081

  • Εκδροµή στον Απ. Ανδρέα, 23/11 | ∆έσποινα Ιωάννου Βασιλείου 99 137752

  • Εκδροµή στα κρασοχώρια Λεµεσού, 7/12 | Χαράλαµπος Ττερλικκάς 99 641329