Εκδηλώσεις 2015

  • 3-4 Ιανουαρίου Διήμερη εκδρομή στην Κακοπετριά | Σωματείο Νεολαίας
  • 6 Φεβρουαρίου – Χοροεσπερίδα στο Καφεστιατόριο Ερωδός | Κωνσταντίνος Τερλικκάς 99 311160
  • 22 Φεβρουαρίου – Συμμετοχή στο Καρναβάλι Λεμεσού | Άντρια Παναγρίτη 99035004
  • 14 Μαρτίου – Εκδρομή στα χιόνια | Κωνσταντίνος Τερλικκάς 99 311160 / Δέσπω Τερλικά 99 309021
  • 26 Απριλίου – Συνεστίαση Ασίνου | Ανδρέας Τουµασής 99 482257
  • 27 Ιουλίου – 2 Αυγούστου – Κατασκήνωση στο Δημοτικό Σχολείο Κάμπου | Νικολέττα Γιαλλούρη 96561020/ Παντελής Παναγρίτης 99629241
  • 26 Σεπτεμβρίου – Εκδροµή συνταξιούχων | Ανδρέας Τουµασής 99 482257

Διήμερη εκδρομή στην Κακοπετριά

Χοροεσπερίδα στο Καφεστιατόριο Ερωδός

Συμμετοχή στο Καρναβάλι Λεμεσού

Εκδρομή στα χιόνια

Συνεστίαση Ασίνου

Κατασκήνωση στο Δημοτικό Σχολείο Κάμπου

Εκδρομή συνταξιούχων