Εκδηλώσεις 2018

  • 24 Μαρτίου – Εκδροµή «Τουλίπες στο ∆ιόριος» | Αντώνης Ζαµπάς 99 575081
  • 22 Απριλίου – Συνεστίαση Ασίνου | Ανδρέας Τουµασής 99 482257
  • 9 Ιουνίου – Εκδροµή κοινοτικού συµβουλίου | Αντώνης Ζαµπάς 99 575081
  • 19 Ιουλίου – Αγρυπνία και Μνηµόσυνο πεσόντων τουρκικής εισβολής | Χαράλαµπος Ττερλικκάς 99 641329
  • 6-12 Αυγούστου – Κατασκήνωση | Έφη Τερλικκά 99 679364
  • 6 Οκτωβρίου – Εκδροµή συνταξιούχων | Ανδρέας Τουµασής 99 482257
  • 20 Νοεμβρίου – Εκδροµή «Μαθαίνω για το Καπούτι» | Αντώνης Ζαµπάς 99 575081
  • 24 Νοεμβρίου  – Προσκύνηµα στον Απ. Ανδρέα | Χαράλαµπος Ττερλικκάς 99 641329
  • 22 Δεκεμβρίου – Χριστουγεννιάτικη γιορτή | Έφη Τερλικκά 99 679364

Συνεστίαση Ασίνου