Εκδηλώσεις 2019

 • 22 Φεβρουαρίου – Χοροεσπερίδα | Ανδρέας Τουµασής 99 482257
 • 24 Μαρτίου – Εκδροµή «Τουλίπες στο ∆ιόριος» | Αντώνης Ζαµπάς 99 575081
 • 5 Μαΐου- Συνεστίαση Ασίνου | Ανδρέας Τουµασής 99 482257
 • 8 Ιουνίου – Εκδροµή κοινοτικού συµβουλίου | Αντώνης Ζαµπάς 99 575081
 • 5-11 Αυγούστου – Κατασκήνωση | Έφη Τερλικκά 99 679364
 • 18 Αυγούστου – Προσκύνηµα στον Απ. Ανδρέα | Χαράλαµπος Ττερλικκάς 99 641329
 • 28 Σεπτεμβρίου – Εκδροµή συνταξιούχων | Ανδρέας Τουµασής 99 482257
 • 9 Νοεμβρίου – Εκδροµή «Μαθαίνω για το Καπούτι» | Αντώνης Ζαµπάς 99 575081
 • 24 Νοεμβρίου  – Προσκύνηµα στον Απ. Ανδρέα | Χαράλαµπος Ττερλικκάς 99 641329
 • 7 Δεκεμβρίου – Εκδροµή στη Βάσα Κοιλανίου και Ανόγυρα | Χαράλαµπος Ττερλικκάς 99 641329
 • 29 Δεκεμβρίου – Χριστουγεννιάτικη γιορτή | Έφη Τερλικκά 99 679364