Εκδηλώσεις 2021

(Οι εκδηλώσεις δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω covid 19)

  • 26 Φεβρουαρίου – Χοροεσπερίδα | Ανδρέας Τουµασής 99 482257
  • 20 Μαρτίου – Εκδροµή «Τουλίπες στο ∆ιόριος» | Αντώνης Ζαµπάς 99 575081
  • 9 Μαΐου – Συνεστίαση Ασίνου | Ανδρέας Τουµασής 99 482257
  • 12 Ιουνίου – Εκδροµή κοινοτικού συµβουλίου | Αντώνης Ζαµπάς 99 575081
  • 2-8 Αυγούστου – Κατασκήνωση | Κωνσταντίνος Τερλικκάς 99 311160
  • 21 Αυγούστου – Εκδροµή στον Απ. Ανδρέα, | Χαράλαµπος Ττερλικκάς 99 641329
  • 9 Οκτωβρίου – Εκδροµή συνταξιούχων | Ανδρέας Τουµασής 99 482257
  • 6 Νοεμβρίου – Εκδροµή «Μαθαίνω για το Καπούτι» | Αντώνης Ζαµπάς 99 575081
  • 20 Νοεμβρίου – Εκδροµή στον Απ. Ανδρέα | Χαράλαµπος Ττερλικκάς 99 641329
  • 11 Δεκεμβρίου – Εκδροµή στα κρασοχώρια Λεµεσού | Χαράλαµπος Ττερλικκάς 99 641329