Εκδηλώσεις 2022

(Ορισμένες εκδηλώσεις ενδέχεται να μην πραγματοποιηθούν λόγω covid 19)

  • 19 Φεβρουαρίου – Χοροεσπερίδα | Ανδρέας Τουµασής 99 482257
  • 19 Μαρτίου – Εκδροµή «Τουλίπες στο ∆ιόριος» | Αντώνης Ζαµπάς 99 575081
  • 8 Μαΐου – Συνεστίαση Ασίνου | Ανδρέας Τουµασής 99 482257
  • 5 Ιουνίου – Εκδροµή κοινοτικού συµβουλίου | Αντώνης Ζαµπάς 99 575081
  • 1-7 Αυγούστου – Κατασκήνωση | Κωνσταντίνος Τερλικκάς 99 311160
  • 8 Οκτωβρίου – Εκδροµή συνταξιούχων | Ανδρέας Τουµασής 99 482257
  • 6 Νοεμβρίου – Εκδροµή «Μαθαίνω για το Καπούτι» | Αντώνης Ζαµπάς 99 575081
  • 19 Νοεμβρίου – Εκδροµή στον Απ. Ανδρέα | Χαράλαµπος Ττερλικκάς 99 641329
  • 10 Δεκεμβρίου – Εκδροµή στα κρασοχώρια Λεµεσού | Χαράλαµπος Ττερλικκάς 99 641329