Εκδηλώσεις 2023

  • Εκδροµή «Τουλίπες στο ∆ιόριος», 26/3 | Αντώνης Ζαµπάς 99 575081
  • Συνεστίαση Ασίνου, 23/4 | Ανδρέας Τουµασής 99 482257
  • Εκδροµή κοινοτικού συµβουλίου, 27/5 | Αντώνης Ζαµπάς 99 575081
  • ∆ιήµερη εκδροµή Εκκλησιαστικής επιτροπής, 19-20/7 | ∆έσποινα Βασιλείου 99 137752
  • Εκδροµή συνταξιούχων, 30/9 | Ανδρέας Τουµασής 99 482257
  • Εκδροµή «Μαθαίνω για το Καπούτι», 4/11 | Αντώνης Ζαµπάς 99 575081
  • Εκδροµή στον Απ. Ανδρέα, 18/11 | ∆έσποινα Βασιλείου 99 137752